QUICK EXIT

Potrebujem tlmočníka (Slovak)

Ak nie je angličtina vaším prvým jazykom, alebo ak trpíte zrakovým alebo sluchovým postihnutím, je možné pre vás zabezpečiť tlmočníkov, ktorí vás budú na stretnutiach sprevádzať. Tlmočníci sú školení v klinickej komunikácii a sú viazaní rovnakými pravidlami zachovávania mlčanlivosti o pacientovi ako všetci ostatní zdravotnícki pracovníci. Ak potrebujete niekoho, kto by vám tlmočil, oznámte túto skutočnosť osobe, ktorá s vami telefonicky dohaduje stretnutie na linke kliniky Sandyford na tel.č. 0141 211 8130.

Linka je k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 08.30 do 16.15 hod okrem sviatkov.

Pre informácie o formátoch v inom ako anglickom jazyku kliknite na tlačidlo dostupnosti v pravom hornom rohu tejto stránky.